เป็นหนังสือที่รวบรวมบทกวีแห่งความรักที่ประพันธ์ขึ้นโดย จาลาลุดดีน มูฮัมมัด รูมี (1207-1273) ซึ่งเป็นมหากวีเอกของโลกชาวเปอร์เซีย

ข้อมูลหนังสือ