ราเชล  คาร์สัน  เปิดโปงให้เห็นถึงการทำลายชีวิตสัตว์ป่า  อันเป็นผลมาจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างกว้างขวางและทำลายทุกอย่างไม่เลือกหน้า  เธอเล่าเรื่องราวของรังนกที่มีไข่แต่ไม่ฟักออกมา  แม่น้ำที่ปลาตายลอยเป็นแพเพราะถูกสารพิษ  เด็ก ๆ ที่พบจุดจบเพราะสารเคมีที่ได้รับการสดุดีว่าเป็นยาวิเศษที่ถูกฉีดพ่นไปทั่วประเทศอย่างไม่มีข้อจำกัด

แม้จะเผชิญกับการโจมตีในสื่อมวลชน  และความพยายามของอุตสาหกรรมเคมีที่ต้องการห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่  แต่หนังสือของราเชล  คาร์สัน  มีส่วนโดยตรงในการทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล  และเป็นแรงบันดาลใจที่จุดประกายให้เกิดขวนการเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่

ข้อมูลหนังสือ