คานธีเป็นที่เคารพในฐานะผู้นำสำคัญในประวัติศาสตร์ บิดาแห่งเอกราชอินเดีย และแรงบันดาลใจต่อการประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงทั่วโลก แต่ความสำคัญของผลสำเร็จเชิงปฏิบัติเหล่านี้ ได้อำพรางความยิ่งใหญ่ของคานธีในฐานะนักคิดทางการเมืองที่มีความคิดริเริ่มโดดเด่นเป็นพิเศษ รามีน ญะฮานเบกลูนำเสนอคานธีในฐานะนักทฤษฎีการเมือง ผู้จุดประกายความคิดของระบบที่ตั้งบนรากฐานของพลังแห่งความไม่รุนแรง เพื่อท้าทายอธิปไตยและการครอบงำของรัฐ ในฐานะที่ตนเองเป็นนักปรัชญาและนักกิจกรรม ญะฮานเบกลูชี้ให้เราเห็นแก่นสารความคิดของคานธี แสดงให้เห็นกระบวนการที่ความคิดเหล่านี้ได้หล่อหลอมการประท้วงทางการเมือง นับจากอเมริกาในยุคทศวรรษ 1960 ถึงการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลิน และไกลเกินกว่านั้น ตลอดจนการเรียกร้องให้ใช้ความคิดดังกล่าวในปัจจุบันโดยบรรดาชาวมุสลิมที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลง
 
คานธีท้าทายความคิดทางการเมืองกระแสหลักอย่างมีพลังที่สุดในเรื่องอธิปไตย เขาโต้แย้งว่า อำนาจของรัฐไม่อาจชอบธรรมขึ้นมาได้ เพียงเพราะได้รับการสนับสนุนจากคนทั่วไป หรือเพียงเพราะอำนาจรัฐปกป้องเราจากอนาธิปไตย อันที่จริง ความชอบธรรมกลับอิงอยู่กับความยินยอมพร้อมใจของพลเมืองผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งพร้อมจะท้าทายรัฐโดยไม่ใช้ความรุนแรงต่างหาก เมื่อใดก็ตามที่รัฐกระทำการอย่างไร้ศีลธรรม เมื่อการต่อสู้ภายในบรรลุถึงจุดที่เราเกิดความตระหนักในหน้าที่ที่เราพึงกระทำ ญะฮานเบกลูกล่าวว่า เมื่อนั้นจัดว่าเป็นจุดสูงสุดของ “ช่วงเวลาแบบคานธี”
 
ความคิดของคานธีได้สร้างแรงจูงใจให้บุคคลสำคัญมากมาย เช่น มาร์ติน ลูเธอร์ คิง, เนลสัน แมนเดลา และทะไลลามะ ดังที่ญะฮานเบกลูได้แสดงให้เห็น ความคิดเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจต่อ อบุล กาลาม อาซาด และ ข่าน อับดุล กาเฟอร์ ข่าน นักกิจกรรมชาวมุสลิมที่ไม่เป็นที่รู้จักนักด้วย ซึ่งงานของคนเหล่านี้เพื่อเอกราชอินเดียเป็นคำตอบต่อผู้คนทั้งหลายในปัจจุบันที่ยังเคลือบแคลงสงสัยว่า การประท้วงของอิสลามที่ไม่ใช้ความรุนแรงเป็นไปได้ด้วยหรือ หนังสือเล่มนี้เป็นสิ่งช่วยเตือนให้ระลึกถึงบทบาททางการเมืองอันคงทนของคานธี และคำอธิบายที่ให้แนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับความสำเร็จทางภูมิปัญญาที่โดดเด่นยิ่ง
 
 
“การเสาะแสวงความไม่รุนแรงของคานธีที่เร้าใจและช่างคิด ทั้งในฐานะวิธีต่อต้านความรุนแรง และในฐานะรากฐานระเบียบทางการเมืองระดับชาติและโลกแบบใหม่ หนังสือเล่มนี้ล้มล้างมายาคติหลายประการเกี่ยวกับสังคมมุสลิมและแสดงอย่างชาญฉลาดว่า คานธียังคงมีความสำคัญอยู่” 
 
ภิกขุ ปาเรข มหาวิทยาลัยเวสต์มินส์เตอร์
 
 
“การค้นพบคานธีใหม่ของญะฮานเบกลู ให้เหตุผลอันเด็ดเดี่ยวในการสนับสนุนพลังแห่งความรัก เพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำร่วมที่ต่อต้านความอยุติธรรมและการกดขี่ การอุทิศอันมีวาทศิลป์และเป็นแบบฉบับต่อปรัชญาการเมืองของคานธี ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการต่อสู้ระบอบเผด็จการทั่วโลก นี่เป็นหนังสือบังคับสำหรับทั้งนักคิดและนักกิจกรรม”
 
สุธีร์ กาเกอร์ ผู้เขียน ชาวอินเดีย (ร่วมกับคาธารีนา กาเกอร์)
 
 
“งานของญะฮานเบกลู ซึ่งผสานปรัชญาเข้ากับการดำเนินกิจกรรมการเมืองที่ครอบคลุม ได้วางคานธีไว้ในสังเวียนการเมืองระดับโลกในปัจจุบัน ที่ซึ่งความคิดและการปฏิบัติหลายประการของคานธีเริ่มมีความหมายใหม่ มีหนังสือเพียงไม่กี่เล่มที่เคยพยายามวางคานธีในบริบทการเมืองระดับโลกเช่นนั้น แต่ญะฮานเบกลูนั้น ตามที่ข้าพเจ้าทราบ มีความโดดเด่นในการเน้นลัทธิแบบคานธีในฐานะข้อวิพากษ์ต่ออธิปไตยแบบสมัยใหม่ที่อิงรัฐเป็นศูนย์กลาง อันแสดงให้เห็นการศึกษาที่เกิดประโยชน์มากเป็นพิเศษ”
 
ไฟซาล เดวยี มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด

ข้อมูลหนังสือ