โทมัส เดอ ควิน ซี่ เขียนไว้ว่า "ถ้าชีวิตไม่อยู่กับความสงบ ผู้ใดก็ไม่อาจเผยศักยภาพทางปัญญาของตนได้" แต่ความสงบเป็นอะไรมากกว่าสติปัญญา เป็นแรงเสริมสร้างการบำบัด เป็นที่พักสู่ความจริง เป็นต้นธารของจินตนาการ ญาณปัญญาและการหยั่งเห็น พลังความเงียบ เป็นหนังสือสำหรับผู้ปรารถนาจะมองไกลไปกว่า ความเร็ว เเละความฉาบฉวยของลีลาชีวิตยุคใหม่ เพื่อจะได้พบพื้นที่ทางจิตวิญญาณ อันลึกซึ้งในชีวิต

ข้อมูลหนังสือ