ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา ปฏิเสธความรู้สึกว่าตัวเองขาดแคลน จำเป็นต้องมีสิ่งจำเป็นใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ใช่หนังสือที่พูดถึงการดำรงชีวิตอย่างสมถะ หลีกหนีความวุ่นวายอยู่บนเกาะอันไกลโพ้น แต่เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปกติอยู่กับครอบครัว มีความสุขที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ มีความสุขกับการกินที่ดี และมีความสุขกับปัจจุบันขณะที่ดีเช่นกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • ความเรียบง่ายไร้กาลเวลา : การมีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคมบริโภค
  • แปลจากหนังสือ: Timeless Simplicity : Creative living in a consumer society
  • ผู้เขียน: จอห์น เลน
  • ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์
  • สำนักพิมพ์: สวนเงินมีมา
  • จำนวนหน้า: 212 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — ตุลาคม 2555
  • ISBN: 9786167368283