ความสร้างสรรค์เป็นสิทธิแต่กำเนิดของเราทุกคน และการสร้างสรรค์ก็มิใช่เป็นเพียงเรื่องของ “ศิลปิน” เท่านั้น หากเป็นส่วนอันหลวมรวมอยู่ในกิจง่ายๆ ประจำวันที่เราทุกคนสามารถกระทำการได้ในหลากรูปแบบ หนังสือสวยงามที่น้อยด้วยถ้อยความ แต่มากด้วยสาระเล่มนี้ บอกเล่าเรื่องราวการสร้างสรรค์ผ่านความคิดริเริ่มหลายรูปแบบ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดได้จากการเคี้ยวกลั่นผ่านประสบการณ์ในสายงานครีเอทีฟของผู้เขียนมาอยางเข้มข้น ถ้อยความสั้นๆ หากสื่อความลึกล้ำกินใจ และหลายครั้งก็เสียดแทงจนเราสะอึก ที่มองข้ามไม่ได้เลยเห็นจะเป็นภาพวาดประกอบสีสันสดใสสไตล์ แจ็ซ ที่มีให้เราดื่มด่ำตลอดทั้งเล่ม

ข้อมูลหนังสือ