ชีวิตกุลีของอัชราฟและผองเพื่อน พวกเขาหาเช้ากินค่ำกิน นอน ดื่ม และฝันอยู่ในตรอกข้างถนนกรุงเดลี เมืองที่มีคนอารมณ์ร้าย 20 ล้านคน เมืองที่มีสี่แยกเป็นบ้าน มีฟุตบาธเป็นห้องรับแขก มีบาร์เหล้าทำด้วยกระดาษแข็ง มีร้านน้ำชาคล้ายซากฟอสซิล แต่พวกเขาก็มีความสุขในแบบที่คนอีกหลายล้านคนอาจไม่เคยมี

ข้อมูลหนังสือ