จังจินซอง ชนชั้นอภิสิทธิ์ของเกาหลีเหนือ หนึ่งในผู้ใกล้ชิดคิมจองอิล ผู้นำเกาหลีเหนือ ทำหน้าที่รับผิดชอบงานจารกรรมในเกาหลีใต้ เขามีชีวิตสะดวกสบาย ได้รับปันส่วนอาหารทุกมื้อ มีบัตรประทับตราสีทองที่บ่งบอกถึงสถานะพิเศษ มีความมั่นคงก้าวหน้า แต่อภิสิทธิ์เหล่านั้นกำลังจะสูญหายป่นปี้ เพราะเขาทำเอกสารลับหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาในเอกสารฉบับนั้น เปิดโปงเบื้องหลังตระกูลคิม การแย่งชิงอำนาจ นางบำเรอ ฯลฯ เขาไม่มีทางเลือกใดๆ นอกจากต้องหนี

ข้อมูลหนังสือ