ฉันหวังจะได้เท้าบัวทองที่งามพร้อมไม่เกิน 7 ซ.ม. เท้าบัวทองของฉันสร้างจินตนาการให้สามี

บันทึกชีวิตหญิงจีน ณ มณฑลหูหนานอันห่างไกลปลายศตวรรษที่ 19 ยุคที่ผู้หญิงอยู่ภายใต้กรอบคำสอน ในวัยลูกสาวเชื่อฟังพ่อออกเรือนไปเป็นเมีย เชื่อฟังสามีสามีตาย เชื่อฟังลูกชาย "ไป่เหอ" กับ "เสว่ฮวา" เด็กหญิงสองคนเกิดวันเดือนปีเดียวกัน ผูกสัมพันธ์เป็น "เหล่าถง" ถักทอมิตรภาพลึกซึ่งชั่วนิรันดร์ ที่แม้ชายก็มิอาจขวางกั้น ทั้งคู่ร่วมกันบันทึกชีวิตลงบนพัดด้วยภาษาลับที่เรียกว่า "หนี่ซู" เพื่อไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้ถึงความหมาย ร่ายเรียงความรู้สึกของหญิงที่มิอาจกำหนดโชคชะตาตัวเอง

หนังสือแสนงดงาม สอดแทรกประวัติศาสตร์ ขนบการมัดเท้าเพื่อมัดใจชาย และเป็นภาพยนตร์แล้ว

ข้อมูลหนังสือ