"จัณฑาล" ต้องแขวนหม้อดินไว้ที่คอ เพื่อรองรับน้ำลายของตนที่ไม่อาจถ่มลงพื้นให้แปดเปื้อนได้ ต้องห้อยไม้กวาดติดไว้ที่สะโพกเพื่อคอยกวาดกลบรอยเท้าตัวเองขณะเดิน จัณฑาลถูกห้ามสวมรองเท้า จึงต้องหิ้วรองเท้าเดินไปนอกหมู่บ้านถึงจะสวมได้     มนุษย์ทุกๆ 6 คนในโลกของเรา เป็นชาวอินเดีย 1 คน และชาวอินเดียทุกๆ 6 คน อยู่ในวรรณะจัณฑาล 1 คน นับพันๆ ปีมาแล้วที่คนวรรณะต่ำสุดในศาสนาฮินดู อย่าง "จัณฑาล" ถูกปฏิบัติราวไม่ใช่มนุษย์

นี่คือเรื่องจริงของผู้เขียน "ดร.นเรนทรา จาดฮาฟ" ถ่ายทอดเรื่องราวจากสมุดบันทึกของพ่อ ผู้เป็นจัณฑาล และตะเกียกตะกายฝันที่จะได้รับความเท่าเทียมในสังคมอินเดีย ความแน่วแน่กล้าหาญของพ่อที่ต้องการปลดออกตัวเองและลูกๆ ออกจากระบบวรรณะ     "นี่คือหนังสือที่จะเปิดโลกผู้อ่านสู่ชีวิตจัณฑาลกว่า 165 ล้านคน วรรณะที่หิวโหย ไร้ทางสู้ และถูกข่มเหงเหยียดหยันอย่างเจ็บปวดในสังคมอินเดีย ซึ่งยังต้องต่อสู้ โหยหาความเสมอภาคตราบจนทุกวันนี้" 

ข้อมูลหนังสือ