ก่อนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จะเริ่มขึ้นในโซกัล เมืองเล็กๆ ของโปแลนด์ ที่นั่นมีชาวยิว 6,000 คน และเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเหลือชาวยิวเพียง 30 คน! ครึ่งหนึ่งของชาวยิวที่รอดชีวิตก็เพราะผู้หญิงที่ชื่อฟรานซิสซฺกา ฮาลามาโจวา ชาวบ้านคนหนึ่ง ที่มีจิตใจงดงามกล้าหาญ เธอยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองและลูกสาว โดยยอมให้ครอบครัวชาวยิวหลบซ่อนในบ้าน เป็นเวลานานเกือบ 2 ปีจนกระทั่งสงครามสิ้นสุด ทั้งๆ ที่รู้ดีว่าโทษของการให้ที่พักพิงแก่ชาวยิวมีเพียงประการเดียวคือถูกประหารชีวิต!

เรื่องจริงสุดแสนงดงามของฟรานซิสซฺกา ฮาลามาโจวา ทำให้เธอได้รับการยกย่องและถูกจารึกชื่อไว้ในกรุงเยรูซาเล็มตราบจนวันนี้

ข้อมูลหนังสือ