ย้อนรอยการเดินทางของครอบครัวเชื้อพระวงศ์ “หม่อมราชวงศ์กษัตรี ศรีสวัสดิ์ อายุรวรรณ วดี” ผู้เป็นธิดาของเจ้าชายนักกวีแห่งกัมพูชา ตอนเธอ5 ขวบ ครอบครัวของเธอประสบเคราะห์กรรม ถูกหมายหัวว่าเป็นศัตรูของเขมรแดงและถูกกวาดต้อนให้ออกไปจากกรุพนมเปญ เหมือนชาวกัมพูชาที่มีการศึกษาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ นักบิน วิศวกร ตำรวจ ทหาร พนักงานบริษัท ฯลฯ ถูกทหารเขมรแดงขับไล่ให้ออกไปจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองไปยังชนบท และต้องพบกับความเหี้ยมโหดชนิดที่ไม่อาจนึกภาพได้

ครอบครัวของเธออันมีเสด็จย่า ท่านพ่อ ท่านแม่ ท่านอาใหญ่ หอบหิ้วไปด้วยกันรวมสิบชึวิตและต้องถูกจับแยกไปคนละทิศละทาง ต่างระหกระเหินแตกกระสานซ่านเซ็นและไม่มีใครรอดชีวิตมาได้ นอกจากตัวเธอกับท่านแม่

ข้อมูลหนังสือ