เจมส์ตะลึงงันหายใจสะดุดเมื่อเห็นเด็กสาวตรงหน้า รอยนูนโค้งของทรวงอกที่เสียดสีกับส่าหรีเบาบาง เรือนผมดำสลวยดังเส้นไหม ดวงตาดำสนิทดูเหมือนจะมองทะลุตัวตนของเขาได้ เธอประสานสายตากับเขาอย่างไม่เกรงกลัว เรียวปากคลี่ยิ้มให้พลางเชิดหน้า ปล่อยให้ส่าหรีลื่นหลุดจากไหล่...

ข้อมูลหนังสือ