ทาชา สุดยอดนางแบบแถวหน้าระดับโลก เพื่อนร่วมแคทวอล์ก นาโอมิ แคมพ์เบลล์ซินดี ครอฟอร์ด เผยชีวิตที่กว่าจะไต่เต้ามาเป็น
นางแบบแถวหน้า เธอต้องลี้ภัยหนีตาย จากแอฟริกา เร่ร่อนหาที่อยู่ ก่อนจะได้ก้าวขึ้นบันไดแคทวอล์ก ชีวิตที่ต้องอดทน อดกลั้น อดกินและเอาตัวรอดเมื่อต้องอยู่ท่ามกลางเสือสิงกระทิงแรด เธอมีชีวิตที่เดินอยู่บน พรมแดง มีทรัพย์สินเงินทอง อยู่ในสังคมชั้นสูงหรูหรามีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ชีวิตกลับว่างเปล่าไร้คุณค่า จนเธอต้องถามหาคุณค่าของชีวิต

ข้อมูลหนังสือ