ขณะสงครามกำลังดำเนินไปอย่างดุเดือด และความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ในครอบครัวตลอดจนประเทศชาติของหนูน้อยวินฟรีดได้มลายหายไป กลายเป็นความหวาดกลัวและความสับสนพ่อของเขาเป็นกองกำลังพิเศษของฮิตเลอร์ได้หายตัวไป...เยอรมนีกำลัง แหลกยับ...อเมริกันเริ่มเข้าครอบครองแผ่นดิน หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรก เมื่อปีค.ศ. 1983 แต่เนื้อหาได้ถูกตัดต่อ เล่มจริงซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ถูกตัดต่อ คือเล่มที่อยู่ในมือท่านเล่มนี้ ถูกตีพิมพ์หลังการ เสียชีวิตของเจ้าของเรื่อง

ข้อมูลหนังสือ