หนุ่มอเมริกันไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กกำพร้าที่ประเทศเนปาลในขณะเกิดสงครามกลางเมือง ตอนแรกเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องโก้เก๋เอาไว้คุยโวให้ใครๆ ทึ่ง อีกทั้งเพื่อใส่ในประวัติการทำงานให้น่าประทับใจ หากเมื่อถึงที่นั่น การณ์กลับกลายตาลปัตรบ้านเด็ก ''ลิตเติ้ล ปริ๊นซ์'' บ่มเพาะสายสัมพันธ์แสนงดงามระหว่างเขากับเด็ก ๆ กระทั่งเขาไม่อาจตัดใจเดินหนีไปจากเด็ก ๆ ที่ตกเป็นเหยื่อของมนุษย์ผู้ใหญ่ชาติเดียวกันได้

ข้อมูลหนังสือ