"ผมเห็นเด็กนั่งเรียนหนังสือในคอกสัตว์  ในตู้คอนเทนเนอร์ ในโรงรถหรือกระทั่ง ในส้วมสาธารณะความกระหาย ในการศึกษาของที่นั่นไม่มีขีดจำกัด   ชาวอัฟกันต้องการให้ลูกหลานไปโรงเรียน เพราะการรู้หนังสือเป็นความหวัง ของความเป็นไปได้ที่จะควบคุมชะตากรรมของตัวเอง ขุนเขาเหล่านี้ได้รู้เห็นความทุกข์และการฆ่าฟันมามากเกินพอแล้ว หินทุกก้อนผาทุกแผ่น ที่คุณเห็นคือตัวแทนของมูจาฮาดีน ที่สละชีวิตสู้กับรัสเซีย หรือตอลีบัน บัดนี้เมื่อการสู้รบสิ้นสุดลง มันเป็นเวลาที่เราจะสร้างสันติภาพ และก้าวแรกคือ เก็บก้อนหินมาสร้างโรงเรียน''

ข้อมูลหนังสือ