ชีวิตของเจ้าหญิงสุลตาน่าและพระธิดาทั้งสอง เจ้าหญิงจะทรงเลี้ยงพระธิดาภายใต้ผ้าคลุมหน้า “ฮิญาบ” ได้อย่างไร ชีวิตของผู้หญิงรุ่นลูกจะต้องเดินตามรุ่นแม่ไหม? เธอจะเติบโตอย่างไร เธอจะมีอิสระที่จะเลือกทางเดินด้วยตัวเองหรือไม่ มุมมองของเจ้าหญิงรุ่นเยาว์จะเป็นอย่างไร…หากมีแม่เป็นเจ้าหญิงสุลตาน่า…?

ข้อมูลหนังสือ