หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอชีวิตของ 'ชุนเหอ' ขันทีที่เป็นข้ารับใช้ในวังคุนหนิง เรื่องราวอิงเรื่องจริงของราชวงศ์ชิงอันเป็นราชวงศ์สุดท้ายของประเทศจีน ชุนเหอถูกตัดตอนอวัยวะเพศกลายเป็น หญิงไม่ใช่ ชายไม่เชิง ชีวิตที่สุดแสนขมขื่นเพราะผิดแผกธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยกัน ตามไปรู้จักอีกชีวิตหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน เรื่องราวที่หาอ่านได้ยากยิ่งอีกเรื่องหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ