ข่อเรียนให้ซาบย้างนี้น่ะขะรับว้า ถ้าห้ากว้าย้ากจะอ้านเรื้องมะโน่ส่าเร้เรื้องนี้แล้วล่ะก้อ ข่อความกรุณาอ้านให้เปนส่ำเนียงเหน้อๆ แบ้บสู้พรรณๆ ซักน่อยนึงเถิ้ดจ้า หรือถ้าไม่ย้างนั้นก๊อเชิญเอาเวล่ำเวลาไป่ทำอะไรๆ ย้างอื่นๆ เห่อะ แล้วก๊ออย่าอ๊านในใจ อ้านในใจแล้วคือว่ามันจะตะกึ้กตะกั่กอยู้ซักกะน่อย ‘พ้อนักประพันธ์โฉ่มเอ้ก’

ข้อมูลหนังสือ