ผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานลำดับที่แปดในชีวิตการเขียนหนังสือ หากแต่ว่าเป็นเล่มแรกที่เป็นความเรียงและก็เป็นงานชิ้นแรกในการเขียนหนังสือเพียงแต่โอกาสไม่มั่นเหมาะในการออกมาก่อนหน้านี้ ที่ได้ชี้แจงในคำข้างต้น มิใช่คำออกตัวแต่อย่างใด เพียงแต่หวังในใจว่า มันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย ในการทำให้เข้าใจอารมณ์ของความในหนังสือเล่มนี้ได้ดีขึ้น

สิบเดซิเบล
กุทภาพันธ์ 2553

ข้อมูลหนังสือ

  • มนุษย์แห่งอารมณ์
  • ผู้เขียน: 10 เดซิเบล
  • สำนักพิมพ์: หนึ่ง
  • จำนวนหน้า: 118 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2553
  • ISBN: 9786167304090