อิสรภาพแห่งความไร้ตัวตน หรือ Stray Birds วรรณกรรมแปลเล่มล่าสุดของชุดงานวรรณกรรมในวงเล็บของสนพ.สมมติ ซึ่งร่วมชุดกับงานแปลสำคัญเล่มอื่นๆ เช่น แฟรงก์เกนสไตน์ / ราโชมอน / Heart of Darkness ฯลฯ

แต่แม้จะเป็นเล่มล่าสุด ทว่า อิสรภาพแห่งความไร้ตัวตน หรือ Stray Birds กลับเป็นงานบทกวีเล่มแรกของชุดงานดังกล่าว

อิสรภาพแห่งความไร้ตัวตน หรือ Stray Birds คือรวมบทกวีของกวีชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาวรรณกรรม ผู้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 'Goethe’ และ ‘Shakespeare’ แห่งโลกตะวันออก กวีผู้นั้นคือ รพินทรนาถ ฐากูร

บทประพันธ์ของฐากูรล้วนทรงคุณค่าและแฝงไปด้วยข้อคิดคำสอนทางปรัชญาอันชาญฉลาดที่ไม่เคยล้าสมัย แม้งานส่วนใหญ่ของเขาจะถูกเขียนขึ้นมาเป็นเวลาร่วมศตวรรษแล้ว ถ้อยคำที่ร้อยเรียงมาได้นำเสนอถึงแก่นแท้ความเป็นจริงในโลกและชีวิตมนุษย์ซึ่งยังคงเป็นจริงมิเคยแปรเปลี่ยน ความเป็นสากลนี้ทำให้ผลงานของฐากูรได้รับการแปลอย่างแพร่หลายเป็นหลากภาษา อัจฉริยภาพของเขาเป็นที่ประจักษ์ในวงกว้าง

วิลเลียม บัตเลอร์ ยีทส์ กวีเลื่องชื่อชาวอังกฤษกล่าวไว้ว่า “บทกวีของฐากูรนั้นเป็นผลผลิตของวัฒธรรมที่สูงส่ง และแสดงออกถึงโลกที่เขาฝันใฝ่มาทั้งชีวิตได้อย่างไร้ที่ติ”

บทประพันธ์ชองฐากูรมักได้รับแรงบันดาลใจจาก ‘ความเรียบง่าย’ และ ‘ธรรมชาติ’ เขาเชื่อว่าความงดงามตามแบบธรรมชาติที่มิได้ถูกปรุงแต่งโดยมนุษย์นั้นเป็นตัวกลางที่จะใช้เชื่อมถึงพระเจ้า และสามารถช่วยปลอบประโลมจิตวิญญาณอันวุ่นวายเหนื่อยล้าของมนุษย์ทั่วไปได้ดีที่สุด

ข้อมูลหนังสือ

  • อิสรภาพแห่งความไร้ตัวตน
  • แปลจากหนังสือ: Stray Birds
  • ผู้เขียน: Rabindranath Tagore
  • ผู้แปล: รัฐพล เพชรบดี
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786167196930