ต่ำตม ไร้ค่า กระด้าง หยาบ ปฏิเสธการเป็นตำนาน และขบถต่ออุดมคติห่าเหวลวงโลก!!!

พลังแห่งความเน่าเปื่อยผุพังย่อยสลายความสูงส่ง ความดิบเถื่อนโต้ตอบแรงกดทับบดขยี้แหลกสลาย ทั้งหมดกลายเป็นบทกวี

— วาด รวี  บรรณาธิการ

ข้อมูลหนังสือ