เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งในอาคารทึมเทาไร้การตกแต่ง...เรื่องราวเริ่มต้น ณ คอมมูนแห่งหนึ่ง

วรพลคือหนึ่งในประชากรของคอมมูนนี้ เราจะเห็นพฤติกรรมซ้ำซากซึ่งทุกคนต่างมีหน้าที่และสถานะของตนที่แตกต่างกัน พวกเขาล้วนดำเนินชีวิตประจำวันไปตามเวลา ขอบข่ายงานที่ถูกกำหนด และ...ทั้งหมดถูกควบคุมโดยกลุ่มคนที่สถาปนาตนเองว่า 'หัวหน้าฯ'

แต่ในภาวะที่ถูกกดทับเช่นนี้ พวกเขายังได้รับความเมตตาจาก 'ผู้ปกครอง' สำหรับมื้ออาหาร 'ตามเวลา' พวกเขามีชีวิตอยู่อย่าง 'ไร้จินตนาการ' 'ไร้ชีวิต' จนกระทั่งวันหนึ่ง...บนลานโล่ง พวกเขากรูมารวมตัวกันโดยมิได้นัดหมาย...ไร้เป้าประสงค์ที่ชัดเจน...แต่ด้วยอารมณ์บางอย่างที่ครอบงำความนึกคิดของพวกเขาขณะนั้น ทำให้การสร้าง 'อนุสาวรีย์' เริ่มต้นขึ้น!

อนุสาวรีย์อันเป็นเสมือน 'คำมั่นสัญญา' ที่คลื่นมนุษย์บนลานกว้างนั้นตกลงร่วมกัน และร่วมหัวจมท้ายในเป้าประสงค์ที่ไม่อาจรู้ถึง 'ผลลัพธ์' ในตอนท้ายทุกคนคิดว่านั่นคือ 'ชีวิต' และเป็นความสำราญที่ 'พวกเขาเอง' สร้างขึ้นมาในวันที่มีแต่ความซบเซา แต่แล้ววันหนึ่ง...ทั้งหมดที่ถูกสร้างขึ้นกลับเป็นการตั้งคำถามต่อพวกเขาว่า 'สิ่งเหล่านี้นำพาไปสู่จุดหมายใด'

หรือ...ทั้งหมดนั้นอาจเป็นเพียงการกระทำคั่นเวลา เพื่อหลีกเร้นหลงลืมต่อสภาวะที่เป็นอยู่เท่านั้นเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • อนุสาวรีย์ (The Monument)
  • ผู้เขียน: วิภาส ศรีทอง
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 136 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786167196824