“...อีเว็ธรู้สึกเหมือนหัวใจแตกสลาย เหมือนถูกพรากพรหมจรรย์ เหมือนถูกดูถูกเหยียบย่ำ เธอพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนหาร่องรอยของศักดิ์ศรีที่เธอเคยมี ตอนนี้เธอรังเกียจระทั่งตัวเอง...”

บางส่วนจากเด็กสาวและยิปซี

ข้อมูลหนังสือ

  • เด็กสาวและชายยิปซี
  • แปลจากหนังสือ: The Virgin and the Gipsy
  • ผู้เขียน: D. H. Lawrence
  • ผู้แปล: พันทิพา บูรณมาตร์
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 177 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786167196817