ประเด็นที่เป็นใจกลางของเรื่องนี้คือ มนุษย์ได้สูญสิ้นความสามารถในการควบคุมวิวัฒนาการของตัวเขาเอง และได้แต่มองดูการกำกับควบคุมนี้ตกไปอยู่กับองคาพยพอื่น ดังนั้นแล้วอะไรที่เคยเหมาะสมถูกต้องสำหรับมนุษย์ บัดนี้ได้กลายเป็นสิ่งแปลกแยกสำหรับเขาไปเสียแล้ว...

บางส่วนจาก บทนำ โดย ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ยุคโบราณให้ความพอใจที่จำกัดแก่เรา ขณะที่โลกสมัยใหม่ทิ้งความไม่พอใจให้แก่เรา หรือถ้ามันมีความพอใจในตัวมันเองก็เป็นสิ่ง "สามานย์" และ "ไร้ค่า" 

บางส่วนจาก การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม

ข้อมูลหนังสือ

  • การก่อรูปของเศรษฐกิจก่อนระบบทุนนิยม
  • แปลจากหนังสือ: Pre-Capitalist Economic Formations
  • ผู้เขียน: Karl Marx
  • ผู้แปล: ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 191 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2561
  • ISBN: 9786167196800