Erewhon คือเรื่องราวการผจญภัยอันเข้มข้นในดินแดนใหม่แปลกตา ผู้อ่านจะได้พบกับความวิปริตผิดเพี้ยน ความเคราะห์ร้าย และความไร้เหตุผลนานาที่ปรากฏในดินแดนเอเรวอน อันนำพาไปสู่เรื่องราวต่างๆ ที่แน่นอนว่า 'เราอาจคาดไม่ถึง'

Erewhon เป็นการโจมตีทางปัญญาที่มีต่อแนวคิดเรื่องต่อไปนี้ ‘ความรับผิดชอบของมนุษย์’ ‘ศรัทธาที่มนุษย์มีต่อศาสนา’ และ ‘ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์’ 

บัตเลอร์ทำให้ทุกผู้ทุกคนต้องอับอาย ไม่ใช่เพราะสิ่งที่พวกเขากระทำ แต่เพราะสิ่งที่พวกเขาคิดและรู้สึก


 

ข้อมูลหนังสือ