หนังสือเล่มนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญหนึ่งในการขยายพรมแดนความรู้ด้านฟิลิปปินส์ศึกษาในวงวิชาการไทย

ผู้เขียน ทวีศักดิ์ เผือกสม - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มาพร้อมผลงานสุดคลาสสิค ซึ่งมุ่งศึกษาความคิดของนักประวัติศาสตร์ชาวฟิลิปปินส์ผู้มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ อัดแน่นไปด้วยเรื่องเล่าถึงประวัติศาสตร์ สภาพสังคม และภูมิปัญญาของประเทศฟิลิปปินส์ในรอบ 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ผ่านการศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร์ของ ศาสตราจารย์เรย์นัลโด อิเลโต้ นักประวัติศาสตร์และปัญญาชนร่วมสมัยชาวฟิลิปปินส์

ความสำคัญของงานเขียนของอิเลโต้อยู่ที่ 'การคืนพื้นที่ความทรงจำร่วมในประวัติศาสตร์ชาติ' ให้แก่ 'กลุ่มคนชายขอบ' และ 'มวลชนคนชั้นล่าง' ของฟิลิปปินส์ รวมถึงการวิพากษ์ความรู้แบบอาณานิคมที่ครอบงำการเขียนประวัติศาสตร์กระแสหลักของฟิลิปปินส์มาเป็นเวลานาน

ข้อมูลหนังสือ

  • เรย์นัลโด อิเลโต้: มวลชนคนชั้นล่าง ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และความรู้แบบอาณานิคม
  • ผู้เขียน: ทวีศักดิ์ เผือกสม
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 367 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786167196787