ว่ากันว่าบทบรรยายที่กินเวลาไม่นานนี้ และถูกถอดความมาเป็นหนังสือก็ไม่ได้มีความหนามากมายอะไรนัก แต่กลับเป็นชิ้นที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยครั้งและส่งอิทธิพลทางความคิดไปยังใครต่อใครอีกมากมาย! พร้อมด้วย บทนำ: เสียงกู่เรียกของนักวิชาการกับความเงียบงันของศาสตร์ในโลกสมัยใหม่: โดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ และ บทอธิบายเพิ่มเติม: ข้อสังเกตบางประการต่อแนวคิด value-freedom โดย พิพัฒน์ พสุธารชาติ

ข้อมูลหนังสือ

  • วิชาการในฐานะอาชีพ
  • แปลจากหนังสือ: Scholarship as a Vocation
  • ผู้เขียน: Max Weber
  • ผู้แปล: อธิป จิตตฤกษ์
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 164 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786167196701