Heart of Darkness วรรณกรรมระดับขึ้นหิ้งที่ยังได้รับการอ่านและตีความทุกยุคทุกสมัย เกียรติขจร ชัยเธียร ถ่ายทอดตัวอักษรของ โจเซฟ คอนราด ได้อย่างถึงแก่น พร้อมบทนำและบทวิเคราะห์วรรณกรรม 

ข้อมูลหนังสือ

  • หฤทัยแห่งอันธการ
  • แปลจากหนังสือ: Heart of Darkness
  • ผู้เขียน: Joseph Conrad
  • ผู้แปล: เกียรติขจร ชัยเธียร
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 420 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786167196633