“...การสร้างและการยกระดับให้พระนางมารีเป็นแม่บริสุทธิ์ไม่เป็นเพียงการสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ความเชื่อทางศาสนาเท่านั้น ความบริสุทธิ์ของพระนางยังแสดงให้เห็นว่าเพศเป็นสิ่งสกปรกที่บรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้อง ความพิเศษของพระนางมารีผู้ให้กำเนิดบุตรได้โดยไม่ต้องร่วมเพศ แสดงถึงสภาวะไร้เพศโดยพระนางเป็น ‘แม่’ ได้โดยไม่ต้องร่วมประเวณีไม่มีเรื่องน้ำอสุจิและช่องคลอดเข้ามาเกี่ยวข้อง...”

บางส่วนจาก ภาค 1 เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ

“...ความละอายต่อบาปที่บรรพบุรุษของมนุษย์ได้กระทำไว้ทำให้มนุษย์ต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดเครื่องเพศ มากกว่าที่จะอธิบายว่าเป็นเรื่องความต้องการความอบอุ่นจากเครื่องนุ่มห่มการร่วมเพศจึงเป็นสิ่งชั่วร้ายในทัศนะของคริสต์ศาสนาแต่ขณะเดียวกัน การไม่ร่วมเพศก็นำไปสู่การสิ้นสุดของมวลมนุษยชาติ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงหมายความว่าอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าจะหมดไปด้วยโดยปริยายดังนั้น เพื่อไม่ให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสูญพันธุ์ และเพื่อเป็นการจรรโลงอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเอาไว้การร่วมเพศในหมู่มนุษย์ก็จักต้องยอมให้เกิดขึ้นได้แค่ในสถาบันครอบครัวที่ผ่านการแต่งงานในพิธีทางคริสต์ศาสนาเท่านั้น...”

บางส่วนจาก ภาค 2 คู่มือเรื่องเซ็กซ์ : อำนาจของผู้ชายและผู้หญิง

“...การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่เพียงแต่เป็นการทำบาปที่กระทำต่อตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นบาปที่กระทำต่อผู้อื่นด้วยเพราะขณะสำเร็จความใคร่อยู่นั้น ผู้กระทำจะจินตนาการว่าได้ร่วมเพศกับบุคคลอื่นๆ การจินตนาการว่าได้ร่วมเพศกับผู้อื่นเท่ากับเป็นการทำบาปด้วยการเป็นชู้กับผู้อื่นในทางจินตนาการทางเพศ การกระทำดังกล่าวย่อมทำให้ผู้อื่นที่ถูกจินตนาการถึงสูญเสียพรหมจรรย์...”

บางส่วนจาก ภาค 3 (การร่วม) เพศนอกสถาบันการแต่งงานในฐานะ ‘ระเบิด’ : จากประวัติศาสตร์ ‘การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง’ ถึง ‘เพศศึกษา’ ... เมื่ออุดมการณ์ประสานกับวิทยาการทางการแพทย์

“... ‘การเลือก’ (Choice) เป็นสภาวะของการดำรงอยู่ของมนุษย์เมื่อมนุษย์เลือกได้ ก็ทำให้มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจริยธรรม ดังนั้น การไปเที่ยวซ่องโสเภณีเป็นสิ่งที่เลือกได้ว่าจะไม่ทำ หากทำมากๆ ก็ตกอยู่ในฐานะของการเสพติดเพศ สภาวะแบบนี้ทำให้มนุษย์สูญเสีย ‘จริยธรรมแห่งความเป็นมนุษย์’ ไป เพราะว่าการเสพติดทำให้มนุษย์ไม่มีสำนึกในเรื่อง ‘ทางเลือก’ และ ‘การเลือก’…”

บางส่วน ภาค 4 การเสพติดเพศ : การแพทย์ และ “รัฐภิบาลทารก”

ข้อมูลหนังสือ

  • เพศ : จากธรรมชาติ สู่จริยธรรม จนถึงสุนทรียะ
  • ผู้เขียน: ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 392 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786167196626