“เป้าหมายของผลงานชิ้นนี้คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความชอบธรรม เพียงแต่ความชอบธรรมนั้นเป็นคำที่ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่เหมือนกับเสื้อผ้าอาภรณ์ที่ผู้สวมใส่ดูดี แต่การใส่เสื้อผ้าที่ดูดี อาจไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำ แม้ว่าในกรอบคิดของบางสังคมจะไม่ได้แยกความเหมาะระหว่างคำพูดและการกระทำโดยคิดว่า ‘คำพูดคือการกระทำ’ ดังนั้นจึงไม่ได้ ‘ดีแต่พูด’ เพราะเมื่อพระผู้เป็นเจ้าพูดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องอุบัติคำพูดของพระองค์ เป็นบทบัญญัติที่มนุษย์ต้องปฏิบัติ ‘logos’ ในฐานะ ‘logos of creation’ เพราะใน St. John’s Gospel พระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกด้วยพระวาทะ หรือ ‘logos’ เรื่องราวที่ถัดจากนี้ไปจึงเป็นเรื่องราวของ ‘logos’ และการใช้ ‘logos’”
-บางส่วนจากคำนำ ธเนศ วงศ์ยานนาวา

01 ความจำเป็นที่ฟุ่มเฟือยขององค์กรทางการเมือง
02 สภาวะสมัยใหม่กับความชอบธรรม
03 รัฐและการสร้างการครอบงำที่ชอบธรรมด้วยตัวเอง
04 ความชอบธรรม : ความเชื่อ อุดมการณ์ และการครอบงำ
05 การปกครองชีวญาณ (Governmentality)
06 ความสมเหตุสมผลสาธารณะ (public justification) และความชอบธรรม
07 ความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะเงื่อนไขของชีวิตกับ ‘จุดอ่อนของสิทธิ’

ข้อมูลหนังสือ

  • ความสมเหตุสมผลของความชอบธรรม (การครอบงำ) : On Legitmacy ว่าด้วยความชอบธรรม
  • ผู้เขียน: ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 415 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — เมษายน 2559
  • ISBN: 9786167196619