"... เรามีค่าเท่ากับสิ่งที่เราทำได้
นอกเหนือจากนั้น เป็นเพียงความไร้สาระหนึ่ง
ที่เราทำโดยไม่รู้ว่ามีความหมายใดซ่อนอยู่
ระหว่างราคาที่ต้องจ่ายด้วยเวลา
หรือคุณค่าที่ได้มาด้วยความตื้นเขิน..."

"...เราจะคาดหวังอะไรจากเมฆบนท้องฟ้า
จากแม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอ
จากเปลวไฟที่แปรเปลี่ยนไม่มีที่สิ้นสุด
ทุกอย่างสมบูรณ์แบบด้วยตัวของมันเอง
ที่บกพร่องแท้จริงอาจมีเพียง
ความพึงพอใจของเราเท่านั้น..."

"...ไม่มีกวีใดอยู่ได้ด้วยถ้อยคำของคนอื่น
เราต่างเดินไปสู่ความจริงของแต่ละคน
ในหนทางที่หลอกลวง และจุดหมายนี้
ได้แต่รอการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์
ที่เป็นมากกว่าญาณวิทยาใดๆ ..."

ข้อมูลหนังสือ

  • ในความซ้ำซากของชีวิต
  • ผู้เขียน: สหรัฐ พัฒนกิจวรกุล
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 178 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9786167196589