“ […] มีเส้นทางเดียวเท่านั้นพาเราหลุดพ้นจากเขาวงกต หากมีหนทางนับอนันต์ที่ฉุดเราไปสู่การหลงหาย […] “
บางส่วนจาก หลงลบลืมสูญ

“ […] การถูกกำหนดย่อมบงการให้เราไม่เหลือจินตนาการใดอื่น ผลของการชี้นำและแนวโน้มของสังคมที่เน้นกระตุ้นให้เราจมจ่อมอยู่ในโลกของเครือข่าย ปฏิเสธภาวะโดดเดี่ยวลำพังและไร้การเชื่อมโยง […] ทั้งหมดล้วนชี้ให้เห็นว่าเรากำลังติดอยู่ในกับดักของตัวเอง ย่ำเท้าซ้ำบนรอยประทับเก่าซึ่งถูกกำหนดทิศทางไว้แล้วอย่างสำเร็จรูปตายตัว […] "
บางส่วนจาก หลงลบลืมสูญ

" […] ภาวะไร้ทิศทางย่อมไม่มีการเคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลัง ไม่ได้ใกล้ขึ้นหรือห่างไกลกว่าเดิม ในสภาพหลงทาง เราแค่มาถึงที่แห่งหนึ่ง วนเวียนอยู่กับการมาถึง ณ ตำแหน่งนั้นๆ พื้นที่ซึ่งไม่อาจระบุพิกัดหรือตำแหน่งได้ […] "
บางส่วนจาก หลงลบลืมสูญ

"[…] เราจะค้นหาความหมายที่แท้จริงตามรายทางเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างไร ในเมื่อเราต่างหยิบใช้นิยามจากพจนานุกรมฉบับที่ยังไม่ชำระ หรือชำระยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งให้คำอธิบายที่เลอะเลือนโดยตั้งใจและผิดพลาดโดยพลั้งเผลอมาตลอดเส้นทางที่เรารอนแรม […] "
บางส่วนจาก บรรณาธิการบันทึก

ข้อมูลหนังสือ

  • หลงลบลืมสูญ
  • ผู้เขียน: วิภาส ศรีทอง
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2558
  • ISBN: 9786167196503