รัฐของ 1984 ทำงานอย่างเป็นระบบ อาศัยการคิดที่ซับซ้อนวางแผนและกับดักไว้อย่างเฉลียวฉลาดเพื่อตรวจจับความคิดเบี่ยงเบน อำนาจเบ็ดเสร็จของพรรคแข็งแรงพอที่จะไม่ต้องอาศัยการจัดฉากอื่นใดเข้ามาสร้างภาพแห่งความชอบธรรม ไม่ต้องมีระบบไต่สวนและพิพากษาโดยศาล เพราะเมื่อถูกจับในฐานะ 'อาชญากรความคิด' ก็แปลว่าผิดแล้วอย่างแน่นอน ไม่ว่าเอ่ยปากออกมาหรือไม่

- บางส่วนจาก บทกล่าวตามธงชัย วินิจจะกูล

ข้อมูลหนังสือ