สมองของคุณไม่ได้เป็นของคุณ มันสมบัติของพรรค พรรคไม่จำเป็นต้องหาข้อกฏหมายมายืนยันว่า หากคุณละเมอวลี "พี่เบิ้มจงพินาศ" หรือเขียนข้อความอย่างเดียวกันลงในสมุดบันทึกส่วนตัว ที่ซุกซ่อนไว้สำหรับอ่านคนเดียว คุณจะต้องมีความผิดพลาดสถานใด เพราะคุณ 'ผิดตั้งแต่คิด' แล้ว!

- บางส่วนจาก คำนำผู้แปล รัศมี เผ่าเหลืองทอง 

ข้อมูลหนังสือ