พิมพ์ครั้งที่สอง 2557 (เพิ่มบทใหม่ เพิ่มรูป เพิ่มดรรชนี) --อาจนับเป็นงานเขียนเล่มแรกๆ ในโลกภาษาไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ 'May 1968' หนึ่งในหลักเขตสำคัญของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่สื่อตะวันตกขนานนามว่า “The Year That Rocked the World” ท่ามกลางวัฒนธรรมบุปผาชนแห่งทศวรรษ 1960 ปี 1968 มีการประท้วงที่สำคัญเกิดขึ้นแทบทั่วทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการประท้วงสงครามเวียดนาม การประท้วงใหญ่ของนักศึกษาและกรรมกรในฝรั่งเศส และหลายประเทศในยุโรปและละตินอเมริกา 1968: เชิงอรรถการปฏิวัติ วิเคราะห์ที่มาที่ไปและข้อถกเถียง รวมถึงเกร็ดต่างๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การเสื่อมความนิยมของการเมืองแบบยึดอำนาจรัฐหรือมีพรรค (คอมมิวนิสต์) ชี้นำ, การเฟื่องฟูของการเมืองบนท้องถนน, ขบวนการทางสังคมแบบใหม่ หรือ 'สังคมแห่งการประท้วง’ หรือแม้แต่ความคิดที่ว่า เรื่องการปฏิวัติที่ไม่ได้ผูกขาดโดยการต่อสู้ทางชนชั้นอีกต่อไป กระทั่ง การยกย่องให้ชีวิตประจำวันเป็นรากฐานของการต่อสู้ทางการเมือง เป็นต้น --

ข้อมูลหนังสือ

  • 1968 เชิงอรรถการปฏิวัติ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
  • ผู้เขียน: ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2557
  • ISBN: 9786167196411