“...บุคลิกแห่งการเป็นกุหลาบของมันสง่าและภาคภูมิ เรายืนอยู่ในความซื่อสัตย์ของธรรมชาติ แล้วทำไมจะต้องทำให้หัวใจของเราหม่นหมองด้วยการพูดถึงคนสกปรก..."

ข้อมูลหนังสือ