"ผมเฝ้าถามตัวเองว่าหนึ่งชีวิตที่เกิดมานั้น เราสามารถ กำหนดชีวิตตัวเองได้จริงไหม บ่อยครั้งที่ผมรู้สึกว่ามี ‘บางสิ่ง’ ควบคุมเส้นทางเดินชีวิตในแต่ละวัน กำหนดให้เลี้ยวซ้ายแทน ที่จะเป็นขวา บางคนอาจเรียกสิ่งนั้นว่าพระเจ้า บ้างว่าฟ้าลิขิต สำหรับผม ช่วงหนึ่งเคยคิดว่าเป็นเดจาวู เป็นเพียงประสบการณ์ของภาพคิดที่อาจเคยผ่านมาแล้วแต่หลงลืมไป..."

ข้อมูลหนังสือ