"คนแคระ" ของ วิภาส ศรีทอง เป็นนวนิยายที่เสนอปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ เปิดเผยให้เห็นความโดดเดี่ยวอ้างว้าง ของกลุ่มคนซึ่งเป็นตัวแทนของสังคมร่วมสมัย โดยสะท้อนให้เห็นการขาดความตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การหมกมุ่นอยู่กับปัญหาของตนเอง และการโหยหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์ แต่จำกัดขอบเขตของความสัมพันธ์นั้นไว้ ทั้งหมดนี้ผู้เขียนนำเสนอผ่านตัวละครที่แสดงความเย็นชาต่อชะตากรรมของมนุษย์และหาทางสร้างความชอบธรรมให้แก่การกระทำของตนเองและนี่คือนวนิยายซีไรต์ประจำปี 2555 ที่คุณควรได้อ่านเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • คนแคระ
  • ผู้เขียน: วิภาส ศรีทอง
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 440 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 5 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786167196121