งานรวม 5 เรื่องสั้นที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงแรกๆ ของอะคุตะงะวะ อันได้แก่ ราโชมอน ในป่าละเมาะ ใยแมงมุม จมูก และฉากนรก เรื่องสั้น 2 ชิ้นอันได้แก่ ราโชมอน และ ในป่าละเมาะ คือต้นเค้าและแรงบันดาลใจของภาพยนตร์อมตะ ราโชมอน โดยผู้กำกับคนสำคัญของญี่ปุ่น อาคิระ คุโรซาวา ริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ เป็นนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนแรกๆ ที่ได้รับการยกย่องจากแวดวงนักอ่าน-นักวิจารณ์ในระดับสากล

ด้วยเหตุที่เรื่องสั้นของอะคุตะงะวะนั้นมีเทคนิคและลีลาก้าวหน้าไปไกลว่านักเขียนในยุคสมัย เดียวกันอยู่หลายช่วงตัว ผลงานชุดนี้ก็ยังถือเป็นงานชุดสำคัญที่เป็นรากฐานของวรรณกรรมสมัยใหม่ของ ญี่ปุ่น ซึ่งผู้อ่านทุกท่านไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

ข้อมูลหนังสือ

  • ราโชมอน และเรื่องสั้นอื่นๆ
  • แปลจากหนังสือ: Rashomon and other stories
  • ผู้เขียน: Ryunosuke Akutagawa
  • สำนักพิมพ์: สมมติ
  • จำนวนหน้า: 228 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — พฤศจิกายน 2563
  • ISBN: 9786167196107