ปรากฏการณ์นิทรรศการ : รวมบทความว่าด้วยทัศนียภาพของศิลปะร่วมสมัย งานเขียนเช่นนี้เป็นการรวบรวมบทความศิลปะที่ได้เขียนในวาระและโอกาสต่างๆ ตั้งแต่เริ่มทำงานในวงการศิลปะในปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน บทความเหล่านี้มีทั้งที่ลงในวารสารวิชาการ สูจิบัตร นิทรรศการ และนิตยสารต่างๆ โดยอิงอยู่กับตัวนิทรรศการเป็นหลัก... "...ในเมื่อท่าทีของศิลปะร่วมสมัยคือการเป็นปฏิปักษ์ต่อแนวคิดของศิลปะสมัยใหม่ สิ่งต่างๆ ที่เคยได้รับการยอมรับว่ามี คุณค่าจึงถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้ง โดยมีทั้งการตั้งคำถาม การต่อต้าน การเสียดสี หรือการล้อเลียน การรื้อฟื้นผลงานหรือเหตุการณ์ในอดีตจึงเป็นรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยในศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งการก้าวไปผสมกับศาสตร์อื่น หรือสิ่งอื่นๆ ความเป็นเอกเทศ (autonomy) ของงานศิลปะที่เคยมีจึงหายไป และการกลับไปขุดคุ้ยอดีตนี้เองที่แสดงให้เห็นว่า ‘ศิลปะร่วมสมัย’ ต่างจาก ‘ศิลปะสมัยใหม่’ โดยสิ้นเชิง ในแง่ที่ว่ามันไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่ ไม่ต้องแข่งกัน ‘ใหม่’ หรือ ‘ทันสมัย’ คำว่า ‘ร่วมสมัย’ จึงแสดงนัยว่า ‘now’ อยู่ ‘ตลอดเวลา’..."

ข้อมูลหนังสือ