สถาพร ศรีสัจจัง กวี-นักเขียน ศิลปินแห่งชาติ ได้กล่าวว่า

..กวีในรอบ 70 ปี ของแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ต้องไม่ละเลยที่จะกล่าวถึงวีระศักดิ์ ยอดระบำ และงานที่มีชื่อว่า “นกเถื่อนเท่านั้นที่รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิยังจะมา” ซึ่งมิใช่กวีนิพนธ์ที่สร้างคิดประดิษฐ์ถ้อยคำ แต่เป็นการพรั่งพรูมาจากความรู้สึก บริสุทธิ์ และจริงใจ มีภาวะแห่งความเป็นกวีอย่างยิ่ง...

นกเถื่อนเท่านั้นที่รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิไม่ได้เกิดขึ้นโดยบทกวีใดโดยตรง แต่เป็นภาพรวมประเมินได้จากสิ่งที่พุ่งเข้ากระทบหัวใจเป็นสำคัญ

ข้อมูลหนังสือ

  • นกเถื่อนเท่านั้นที่รู้ว่าฤดูใบไม้ผลิยังจะมา
  • ผู้เขียน: วีระศักดิ์ ยอดระบำ
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 128 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — เมษายน 2562
  • ISBN: 9786167184999