เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นำเสนอภาพชีวิตในวัยเยาว์ซึ่งเป็นวัยพิสุทธิ์อันกระจ่างในความทรงจำ โดยรำลึกย้อนผ่านสถานที่ เหตุการณ์ ผู้คน และสรรพสิ่งรอบตัว ภาพแต่ละภาพมีเรื่องเล่าที่เรียงร้อยเป็นภาพชีวิตหลากหลายมิติ ซึ่งสื่อให้เห็นว่ามนุษย์ล้วนมีความฝันที่ต้องไขว่คว้า แต่ความหมายที่แท้จริงของชีวิต กลับอยู่ที่สถานการณ์ในวัยเยาว์ อันเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตในปัจจุบัน

ด้านศิลปะการประพันธ์ กวีนิพนธ์แต่ละบทมีความสมบูรณ์ในตัวเอง และเรียงร้อยเป็นโครงเรื่องที่มีเอกภาพ มีภาพชีวิตในวัยเยาว์เป็นปฐมบท และลงท้ายด้วยปัจฉิมบทในวัยชรา กวีใช้กลวิธีหลากหลายในการนำเสนอ เช่น ใช้จินตภาพที่ประสานความฝันกับความจริง และสื่อความขัดแย้งที่กลมกลืนกัน ใช้คำง่ายๆ ที่สื่อความหมายได้หลายนัยอย่างมีสุนทรียรส

ข้อมูลหนังสือ