• คนธรรพ์แห่งภูบรรทัด โดย กำพล นิรวรรณ
 • ความทรงจำที่ไม่อาจเล่าด้วยตัวเอง โดย จารุพัฒน์ เพชราเวช
 • ความมีชีวิต โดย ศิริ มะลิแย้ม
 • เจ้าถิ่น โดย ปาริชาติ คุ้มรักษา
 • ชั้นต่ำ โดย ทรงวุฒิ อินเรือง
 • ปลาสนาการ โดย พิณพิพัฒน ศรีทวี
 • พิซซ่า โดย แพรพลอย วนัช
 • วันสิ้น โดย คเชนทร์ อัศวมณีกุล
 • อารัมภบทหมายเลข 0 โดย โสพล โสภณอักษรเนียม

“มีศิลปะในการเล่าเรื่อง มีท่วงทำนองจังหวะในการนำเสนอ การใช้ภาษาและจินตนาการชวนให้ตื่นตาตื่นใจ”

“เล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้สังเกตการณ์ที่ครอบคลุมรายละเอียดในชีวิตของตัวละครอย่างสมจริงและอารมณ์สะเทือนใจ”

“เล่าเรื่องได้กระชับ มีประเด็นชัดเจน มีความเป็นเอกภาพ ผ่านภาษาเรียบง่าย และใช้ภาพชีวิตสมัยใหม่เป็นสัญญะในการสื่อความหมายได้อย่างลงตัว”

ข้อมูลหนังสือ

 • คนธรรพ์
 • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
 • สำนักพิมพ์: นาคร
 • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2562
 • ISBN: 9786167184951