รวมเรื่องสั้นของนักเขียนรางวัลโนเบล ชุด “ลูกชายจากอเมริกา” ทั้งหมดที่รวมอยู่ในเล่มนี้ มิใช่โอสภหรือทางออกสำหรับสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุสมัยต้องการเนื้อคิดสำเร็จรูป เพียงแต่โลกที่หมุนอยู่ได้ก็เพราะเราสื่อสาร บอกเล่าเรื่องราวจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นับแต่วันที่เรากล้าออกจากถ้ำมาเพราะมีคนซึ่งออกจากถ้ำไปแล้วกลับมาเล่าเรื่องราวภายนอกที่กว้างขวางใหญ่หลวง เมื่อเราสามารถสร้างความกล้าภายในตัวได้แล้วจึงสามารถคลานออกมาจากถ้ำ เพื่อลุกยืนขึ้นพ้นจากการเอากระดูกสันหลังขนานกับพื้นโลก แล้วค่อยๆ พินิจไปยังโลกและจักรวาล เรื่องเล่าที่ทำให้โลกยังคงหมุนต่อไปจึงอยู่ที่เราทุกคน

ข้อมูลหนังสือ