ข้อมูลข่าวสารได้กลายเป็นนวัตกรรมและวิถีแห่งอนาคตของคนบนโลกนี้ บทบาทของสื่อจะเพิ่มความสำคัญมากขึ้นทุกด้าน เทคโนโลยีจะย่อและย่นโลกใบนี้เข้าด้วยกัน กระชับ-เข้มข้นขึ้นทุกวัน

สื่อศาสตร์ จึงเป็นหลักการ แนวคิด และนวัตกรรม สำหรับเรียนรู้ของบุคคลในวงกว้าง ที่ใช้การสื่อสารเป็นหลัก ทั้งครูอาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ การสื่อสารมวลชน การศึกษา และประชาชนทั่วไป

เป็นความรู้ในยุคสื่อใหม่ และอนาคตของงานสื่อ ที่มิควรพลาด

ข้อมูลหนังสือ

  • สื่อศาสตร์ Mediumology หลักการ แนวคิด นวัตกรรม
  • ผู้เขียน: อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167184906