รวมเรื่องสั้น "ผีตากผ้าอ้อม" เป็นเสมือนภาพแทนสังคม ซึ่งสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่ยังแยกแยะศัตรูของประชาชนได้ว่าเป็นใคร มีตัวตนชัดเจน
มาจนถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน ยากที่จะมองเห็นศัตรูเพราะศัตรูนั้นอยู่ในรูปแบบต่างๆ อยู่ในทุน ในสารเคมี ในสังคมบริโภคนิยม ในกิเลสตัณหา
และการเมืองตัวแทน หรือมาจากโลกซึ่งมองเห็นได้ยาก

ภาพที่มองเห็นจึงพร่ามัวสลัวแดง เหมือนแสงยามผีตากผ้าอ้อม...นี่แหละคือความหมายที่จะต้องถอดความออกมา

ข้อมูลหนังสือ

  • ผีตากผ้าอ้อม
  • ผู้เขียน: สมใจ สมคิด
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 136 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2561
  • ISBN: 9786167184883