บทกวีจากรังของกวีนักปฏิวัติ ผู้ปลูกพืชพันธุ์อิสระแห่งแผ่นดิน เป็นบทกวีที่ซ่อนตัวอยู่ตามผนังบ้าน เหนือคมจอบ คมขวาน ด้ามเสียม ผิวเสาไม้กลม ใกล้คมเลื่อย ข้างเตาไฟ เหนือกระสอบข้าวเปลือก ฯลฯ เป็นเมล็ดจากรวงกวีที่ตกลงสู่ผืนดิน แล้วถูกเก็บไปแขวนไว้ตามที่ต่างๆ

บทกวีของผู้ที่เลือกเดินขึ้นสู่ภูสูงในวันที่การปฏิวัติด้วยกองกำลังยุติลง โลกแท้จริงรอคอยเขาอยู่ที่นั่ โลกที่สวนทางกับการเดินสู่เมือง อภิวัฒน์คือการปฏิวัติด้วยจิตสำนึก มิใช่แค่เปลี่ยนโครงสร้างทางวัตถุของสังคมมนุษย์เท่านั้น

นี่คือบทกวีวาระสุดท้าย ของวีระศักดิ์ ยอดระบำ ที่กำลังทำฝันให้เป็นจริง เขาคือเมล็ดเล็กเล็กที่ถูกพัดปลิวด้วยแรงลม ไปตกอยู่ในซอกหลืบขุนเขา รอดพ้นจากยาคุมหญ้า เช่นเดียวกับบทกวีที่งอกงงามขึ้นจากผืนดิน เข้มข้นตามฤดูที่โอบอุ้มแต่งแต้มีสัน

เรายังเชื่อในความจริงที่ว่า เมล็ดเล็กเล็ก มีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างใน

ข้อมูลหนังสือ

  • เมล็ดเล็กเล็กมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างใน
  • ผู้เขียน: วีระศักดิ์ ยอดระบำ
  • สำนักพิมพ์: นาคร
  • จำนวนหน้า: 184 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167184876