ในชีวิตจริงเฮสเสะมีเพียงลูกชาย 3 คน ไม่มีลูกสาว เข้าใจความเป็นเพศแม่อย่างสูงและเข้าใจความเป็นผู้ชายได้อย่างละเมียดละไม สิ่งนี้ปรากฎอย่างโดดเด่นในงานทุกชิ้นของเฮสเสะ

ข้อมูลหนังสือ